Nabolaget

I det grønne

  • I det gronne 1
  • I det gronne 2
  • I det gronne 3
  • I det gronne 4
  • I det gronne 5
  • I det gronne 6

Når du bor i Dælenenggata 36 er det let å tenke på by, men tenk etter én gang til. For du bor samtidig midt i et grøntdrag, mellom parker og kolonihager.

Sofienbergparken i syd, Dælenga idrettspark, Freiahaven, Rodeløkkens kolonihager og selve Rodeløkka. Fagerheim tennisklubb og hele draget langs Akerselva.

Faktisk er det slik at noen har begynt å bekymre seg for gjengroing… Så velkommen inn i det grønne, midt i alt det grønne.