Nabolaget

Den andre løkka

  • Rode1
  • Rode2
  • Rode3
  • Rode4
  • Rode5
  • Rode6
  • Rode7
  • Rode8

Dette etter hvert så strøkne strøket grenser til Dæl’enga både i vest og nord, så det er ingen tvil om at Rodeløkka er rett rundt hjørnet hvis du havner på våre kanter. Området ble opprinnelig oppført som en slags forstad til Kristiania midt på 1800-tallet, da det ble regnet som et arbeiderstrøk. Under deler av 1900-tallet gikk det for å være et slumstrøk. I begynnelsen befant man seg utenfor bygrensen når man bodde her. Den gangen ble det bygget trehus, hus som vi i dag er veldig glad for at vi har fått tatt vare på en del av.

En stund så det veldig stygt ut, for da Rodeløkka ble innlemmet i hovedstaden, betød det at det kun kunne bygges murhus på området. Heldigvis overlevde en del av trehusene. Da Rodeløkka på 1970-tallet ble fylt opp av unge mennesker som så idyllen ved stedet, klarte man å forhindre den altomfattende rivningen som truet området. Nå finnes det omtrent 100 trehus igjen på idylliske Rodeløkka. En tur verdt, skulle vi mene.